น้ำพริก

น้ำพริก เป็นอาหารที่นิยมมากของคนไ่ทย รับประทานโดยใ้ช้การจิ้ม ปรุงโดยนำส่วนผสมมาจากหลายอย่าง เช่น น้ำพริก หัวหอม กระเทียม เครื่องเทศ สมุนไพร โขกให้เข้ากัน สามารถรับประทานร่วมกับผัก เช่น มะเขือยาว ถั่วฝักยาว แตงกวา ดอกแค

น้ำพริกนั้น มีทั้งที่ทำจากพริกแห้งและพริกสด โดยนำมาผสมรวมกับผักและสมุนไพร รวมทั้งเนื้อสัตว์

หากจะแ่บ่งน้ำพริกตามวิธีการรับประทาน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็นเครื่องจิ้มรับประทานได้ทันที และประเภทที่ใช้เป็นส่วนประกอบหรือเครื่องปรุงสำหรับปรุงอาหารต่าง ๆ

น้ำพริก มีมากมายหลายชนิด ตามแต่ผู้ปรุงจะคิดค้น ขึ้นอยู่กับความนิยม และวัตถุดิบที่หาได้ในแต่ละท้องที่ ตัวน้ำพริกเองนั้น ไม่สามารถแบ่่งแยกออกเป็นประเภทที่ชัดเจนได้ เนื่องจากน้ำพริกของแต่ละภาคมีวิธีการทำ การปรุง เครื่องปรุงส่วนผสมต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น