ประเภทของน้ำพริก

น้ำพริก มีมากมายหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันไปตามวิธีการทำ และเครื่องปรุงที่ต่างกันของแต่ละท้องถิ่น แต่มีความคล้ายคลึงกัน

สามารถแบ่งน้ำพริกได้หลายประเภท ได้แก่

1. น้ำพริกเผา 10. น้ำพริกปูเค็ม
2. น้ำพริกกะปิ 11. น้ำพริกปลาทู
3. น้ำพริกกุ้งสด 12. น้ำพริกตาแดง
4. น้ำพริกขี้กา 13. น้ำพริกกลางดง
5. น้ำพริกแมงดา 14. น้ำพริกอ่อง
6. น้ำพริกไข่เค็ม 15. น้ำพริกสวรรค์
7. น้ำพริกกุ้งเสียบ 16. น้ำพริกหมูหยอง
8. น้ำพริกปลาย่าง 17. น้ำพริกปลาร้า
9. น้ำพริกหนุ่ม 18. น้ำพริกปักษ์ใต้